Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Dochtermaatschappij

betekenis & definitie

Een dochtermaatschappij is een onderneming die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een andere onderneming, de moedermaatschappij. Bij een BV/NV moet de moedermaatschappij alle, of een deel van de aandelen, in bezit hebben. Om wettelijk als dochtermaatschappij gezien te worden moet de moedermaatschappij zeggenschap hebben in de dochtermaatschappij.

De moedermaatschappij vormt samen met de dochtermaatschappij(en) een economische eenheid die onder een gezamenlijke leiding actief is. Dit wordt ook wel een concern genoemd. Wanneer de dochtermaatschappij op haar beurt ook weer een dochtermaatschappij voert, wordt er gesproken van een grootmoedermaatschappij.

In de meeste gevallen is de moedermaatschappij een “lege” holding, dit wel zeggen dat het zelf niets produceert, maar enkel de eigenaar is van andere bedrijven. Het is de taak van de moedermaatschappij om toezicht te houden op de ondernemingen die door de dochtermaatschappij(en) gevoerd worden.

De aandelen van de ondernemingen die de dochtermaatschappij(en) voert liggen in handen van de moedermaatschappij. Dit geeft de moedermaatschappij het recht om directeuren te benoemen en ontslaan. Het komt vaak voor dat dezelfde mensen in zowel de moeder- als de dochtermaatschappij directeur zijn. Hierdoor loopt de interne hiërarchie dwars door de wettelijk een statutaire hiërarchie heen. Het kan voor een buitenstaander dan erg moeilijk zijn om de werkelijke verhouding binnen een concern te doorzien.

Het bestuur van het gehele concern is gecentraliseerd in de moedermaatschappij. De raad van het bestuur van de moedermaatschappij is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het hele concern. De Raad van Commissarissen houdt weer toezicht op de raad van bestuur.