Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Concern

betekenis & definitie

Een concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid voeren en onder een gezamenlijke leiding actief zijn. De moedermaatschappij staat boven aan de groep. Een moedermaatschappij is eigenaar van een of meer andere bedrijven. Deze bedrijven worden dochtermaatschappijen genoemd.

Een moedermaatschappij is in de meeste gevallen een “lege” holding, dit wil zeggen dat het zelf niets produceert, maar enkel de eigenaar is van andere bedrijven. Het is de taak van de moedermaatschappij om toezicht te houden op de ondernemingen die door de dochtermaatschappijen gevoerd worden. Als een dochteronderneming op haar beurt ook weer een dochteronderneming voert, wordt er ook wel van een groetmoederonderneming gesproken.

De moedermaatschappij van een concern treedt meestal op als BV, NV of een andere rechtsvorm waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het is echter ook mogelijk dat een moedermaatschappij optreedt als een coöperatie of een stichting, bijvoorbeeld een wooncoöperatie.

De moedermaatschappij houdt de aandelen van andere bedrijven en voert het bestuur van het concern als geheel. Dit geeft de moedermaatschappij het recht om directeuren te benoemen en ontslaan. Het komt vaak voor dat dezelfde mensen in zowel de moeder- als de dochtermaatschappij directeur zijn. Hierdoor loopt de interne hiërarchie dwars door de wettelijke en statutaire hiërarchie heen. Het kan hierdoor voor een buitenstaander erg moeilijk zijn om de werkelijke verhoudingen binnen een concern te doorzien.

Het bestuur van een concern is gecentraliseerd in de moedermaatschappij. De raad van bestuur van de moedermaatschappij is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de hele groep. De Raad van Commissarissen houdt weer toezicht op de raad van bestuur.