Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Direct costing

betekenis & definitie

Direct costing is een kostencalculatiemethode waarbij alleen de variabele kosten die direct zijn toe te rekenen aan een product, worden meegenomen. De direct costing methode is naast de absortion costing methode de meest bekende techniek voor het bepalen van de kostprijs.

Bij de direct costing methode worden de vaste kosten (gebruik van machines, rentekosten), de kosten die direct aan een product zijn toe te wijzen, samen met de algemene kosten direct ten laste van de resultatenrekening gebracht. Op deze manier wordt het overzicht bewaard tegen welke minimale prijs een product nog verkocht kan worden.

Naast het bepalen van de kostprijs kan de direct costing methode voor meerdere doeleinden ingezet worden. Zo kan de direct costing methode helpen om een winstgevendheidsanalyse uit te voeren. Op deze manier kan er gekeken worden welke klanten het meest winstgevend zijn. Daarnaast kan de direct costing helpen bij het opzetten van een budgetteringssysteem waarmee een berekening gemaakt kan worden tussen de begrote variabele kosten en de daadwerkelijk behaalde verkoopvolumes.

Er zijn ook situaties waarbij de direct costing minder relevant is. Aangezien er gekeken wordt naar de directe variabele kosten, en niet naar de de totale kosten, is deze methode minder geschikt voor bijvoorbeeld het berekenen van lange termijn prijzen en voorraadwaardering.