Wat is de betekenis van Bedrijfsresultaat?

2019
2021-01-23
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde administratieve begrip, waarmee wordt aangeduid de behaalde netto-winst, die behaald is uit de betreffende onder-nemingsactiviteiten gedurende de beschouwde periode. Zie ook: administratie, beschouwde periode, onderneming en winst. Tags: administratie – beschouwde periode &n...

Lees verder
2019
2021-01-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bedrijfsresultaat

bedrijfsresultaat - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) winst of verlies van een bedrijf Het winstgevende bedrijf had steeds betere bedrijfsresultaten Woordherkomst samenstelling van bedrijf en resultaat met het invoegsel -s-

Lees verder
2018
2021-01-23
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Bedrijfsresultaat

De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten. Toelichting Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schadeuitkeringen. Zie ook: Bedrijfskosten, Bedrijfsopbrengsten

Lees verder
2016
2021-01-23
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat zijn alle kosten van een onderneming of organisatie afgetrokken van de netto omzet. In de praktijk wordt het bedrijfsresultaat ook wel de bedrijfswinst of ondernemingswinst genoemd. Het bedrijfsresultaat kan worden gebruikt voor nieuwe investeringen of het aflossen van leningen. Het bedrijfsresultaat op zichzelf is een eenvoud...

Lees verder
2011
2021-01-23
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

bedrijfsresultaat

Bruto-omzet minus operationele kosten (verkoop en algemene beheerskosten).

2008
2021-01-23
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

bedrijfsresultaat

De nettowinst.

2008
2021-01-23
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

bedrijfsresultaat

De nettowinst.

2005
2021-01-23
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfsresultaat

Omzet – alle kosten (met uitzondering van interestkosten).

2003
2021-01-23
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

bedrijfsresultaat

bedrijfsresultaat - Netto-omzet minus de directe kosten die gemaakt zijn om deze omzet te behalen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het renteresultaat, andere financiële resultaten en belastingverplichtingen. Bedrijfsresultaat wordt in de Angelsaksische cultuur ook wel ebit (earnings before interest and taxes) genoemd. Zie de winst- en verl...

Lees verder
1991
2021-01-23
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Bedrijfsresultaat

Het saldo van baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering, dus exclusief buitengewone baten en lasten als bijvoorbeeld valutaverschillen.