Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Accounting principes

betekenis & definitie

Accounting principes of accounting principles, zijn de regels en voorwaarden die aan ondernemingen en organisaties zijn opgelegd voor het rapporteren van financiële gegevens. Over het algemeen gelden dezelfde accounting principes voor onderneming uit verschillende landen, maar in sommige gevallen zijn er kleine verschillen.

Onderneming van over de hele wereld hanteren accounting principes. Deze zijn samengevat als GAAP, wat in het Engels staat voor Generally Accepted Accounting Principles. Dit kan vrij worden vertaald naar de algemeen aanvaarde accounting principes. Deze accounting principes hebben als doel om een arbitraire beoordeling van financiële rapporten tegen te gaan. Door een account in ieder geval te verplichten om een financieel rapport te beoordelen in overeenstemming met de accounting principes, ontstaat er meer transparantie in deze rapporten en zullen eventuele misstanden eerder worden gedetecteerd.

In Nederland is men als accountant verplicht om te werken volgens een aantal accounting principes. In sommige gevallen zijn deze principes in tegenspraak met elkaar, in dat geval dient de accountant het ene principe boven het andere te stellen. Een voorbeeld van een accounting principe dat veelal boven andere principes wordt gesteld, is het zogenaamde voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat winst pas op de winstberekening wordt meegenomen wanneer het daadwerkelijk ook in het bezit is van de onderneming. Openstaande rekening of schulden worden dan ook als zodanig op de bekering gezet en niet als toekomstige winst. Daarentegen wordt verlies, ook al is het nog niet zeker dat dit wordt geleden, wel op de berekening geplaatst.

Hoewel accounting principes ervoor moeten zorgen dat accountants financiële rapporten juist en volledig opstellen, is het geen garantie tegen eventuele misstanden. De accounting principes zoals deze in Nederland zijn geformuleerd kunnen ook misbruikt worden.