Zeyen betekenis & definitie

De boer, hij ploegde voort. In onze streken doet hij dat al meer dan 7000 jaar. In Drenthe, Gelderland en Utrecht vinden we in het landschap nog sporen van de allereerste akkertjes.

Het gaat om stukjes grond van zo'n 35 bij 35 meter, omringd door een lage wal van plaggen, boomstronken en zand. Op plekken waar meerdere van deze vierkante akkertjes naast elkaar lagen ontstond een soort dambordpatroon in het landschap. Ze zijn aangelegd in de IJzertijd, tussen ongeveer 700 voor Christus en het begin van de jaartelling. Echt spectaculair is het allemaal niet. De sporen van de akkertjes zijn maar moeilijk in het landschap te ontdekken. Het Noordse Veld bij Zeyen is een van de weinige plaatsen in ons land waar deze zogeheten Celtic fields (Keltische velden) goed te zien zijn. De naam is verwarrend. De akkertjes zijn namelijk niet aangelegd door de Kelten.