Rottumeroog betekenis & definitie

Rottumeroog is het noordelijkste punt van Nederland. Het onbewoonde eilandje ligt om precies te zijn op 53 graden en 33 minuten noorderbreedte en is alleen te bezoeken na toestemming van de autoriteiten. Rottumeroog is een van de vijftig Waddeneilanden voor de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het 500 kilometer lange lint tussen Den Helder en Esbjerg omsluit een van de belangrijkste natuurgebieden van de wereld: de Waddenzee. Het Nederlandse deel heeft een oppervlakte van 150.000 hectare en is daarmee het grootste natuurgebied van ons land.

De Waddenzee is een getijdengebied. Bij vloed stroomt het vol, bij eb vloeit het water terug naar de Noordzee. Als gevolg van die voortdurende stromingen ontstaat een wirwar van zandbanken en diepe geulen. Dit wetland met zijn unieke ecosysteem is rijk aan plankton, algen, wieren, zeegras, zandpieren, mosselen, garnalen en krabben. Die enorme voedselrijkdom maakt de Waddenzee tot een wegrestaurant voor naar schatting 10 tot 12 miljoen (trek)vogels, waaronder eidereenden, kluten, meeuwen en strand- en oeverlopers. De Waddenzee is ook een paaiplaats voor talloze vissoorten. Platvissen, zoals schol, bot en schar, komen er in reusachtige hoeveelheden voor.

In de Waddenzee leven ongeveer duizend zeehonden. Bij eb liggen ze in groepen op de drooggevallen zandbanken. Daar worden ook de jongen geboren en gezoogd. Een babyzeehond moet binnen zes uur kunnen zwemmen, want dan komt de vloed weer op.

Onder de Waddenzee bevinden zich aardgasvelden. Uitbreiding van de winning stuit al jarenlang op fel verzet, omdat gasboringen het unieke ecosysteem bedreigen (o.a. als gevolg van bodemdaling). Ook de schelpenvisserij bedreigt het ecosysteem.

TIP: Wie in de geschiedenis, betekenis, natuur, flora en fauna van de Waddenzee wil duiken, kan daarvoor onder andere terecht in het Waddencentrum in Pieterburen*, Expozee in Lauwersoog, het Natuurcentrum in Nes op Ameland* (Fr) en Ecomare in De Koog op Texel* (NH).

Als de zee zich bij eb een paar uur terugtrekt kunnen wandeltochten over het drooggevallen wad worden gemaakt. Het is de boeiendste en avontuurlijkste manier om het modderige natuurgebied te leren kennen. Maar pas op! Ga nooit op eigen houtje op pad, maar altijd met een gids van een van de wadloopcentra. Die zijn te vinden in Ezinge, Loppersum, Pieterburen en Uithuizen in Groningen en in het Friese Nes en Holwerd. Op Vlieland worden speciale wadexcursies georganiseerd.