Oost-souburg betekenis & definitie

Tussen 800 en 1000 kwamen er ook in Zeeland regelmatig vikingen op bezoek. Maar de visite gedroeg zich niet netjes. Integendeel. Moorden, plunderen en brandstichten waren aan de orde van de dag. Om zich hiertegen te verdedigden wierpen de Zeeuwen zogeheten ringwalburchten op. Ze bestonden uit cirkelvormige wallen met een gracht daaromheen.

De doorsnede varieerde van 140 tot 260 meter. De huidige plaatsnamen verwijzen er nog naar: Burgh, Domburg, Middelburg, Oost-Souburg en Oostburg. In Domburg en Oostburg is niets meer terug te vinden van de ringburchten, maar in Middelburg is het ronde fort nog duidelijk te herkennen in de plattegrond van de stad. Wie een ringwalburcht wil zien moet naar Burgh, maar vooral naar Oost-Souburg, want daar is de wal grotendeels gereconstrueerd. Het fort heeft een doorsnede van 144 meter en is waarschijnlijk in 890 opgeworpen. Daarmee is dit het oudste verdedigingswerk in Nederland (zie ook: Uddel, G).