Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

stoommachine

betekenis & definitie

gebruikelijke verkorte uitdrukking voor zuigerstoommacbine (stoommachine met rechtlijnige beweging). De uit de stoomketel afkomstige stoom schuift de zuiger in de stoomcilinder heen en weer.

Door een schuif of door kleppen, die worden aangedreven vanuit de krukas, wordt de stoom beurtelings aan beide cilindereinden toegelaten. Door zuigerstang via kruishoofd, drijfstang en kruk wordt de hoofdas of krukas aangedreven. De heen en weer gaande beweging wordt daardoor in een draaiende omgezet. Op de krukas bevindt zich een vliegwiel, dat de invloed van de onregelmatig aan de zuiger afgegeven arbeid afvlakt, zodat de krukas met eenparige snelheid draait. De eerste bruikbare stoommachine werd in 1769 door James Watt in Engeland gebouwd; zie ook afgewerkte stoom.