Wat is de betekenis van stoommachine?

2019
2023-02-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stoommachine

stoommachine - Zelfstandignaamwoord 1. (motortechniek) een machine die door middel van stoom drijfkracht ontwikkelt De stoommachine is al drie keer kapot gegaan. Woordherkomst samenstelling van stoom en machine

Lees verder
2018
2023-02-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stoommachine

stoommachine - zelfstandig naamwoord uitspraak: stoom-ma-sjie-ne 1. machine die werkt op stoom ♢ in de eerste fabrieken gebruikte men stoommachines voor de productie Zelfstandig naamwoord: stoom-ma-sjie-ne de stoomma...

Lees verder
2009
2023-02-01
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

stoommachine

Engelse uitvinding door James Watt in 1776, de basis voor de Industriële Revolutie.

1990
2023-02-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

stoommachine

stoommachine - Machines die worden aangedreven of in werking gezet door stoom.

1981
2023-02-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

stoommachine

gebruikelijke verkorte uitdrukking voor zuigerstoommacbine (stoommachine met rechtlijnige beweging). De uit de stoomketel afkomstige stoom schuift de zuiger in de stoomcilinder heen en weer. Door een schuif of door kleppen, die worden aangedreven vanuit de krukas, wordt de stoom beurtelings aan beide cilindereinden toegelaten. Door zuigerstang via...

Lees verder
1973
2023-02-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stoommachine

v. (-s), zuigermachine door stoom gedreven waarin de warmte van de stoom in bewegingsenergie wordt omgezet. (e) Stoommachines komen in velerlei uitvoeringen voor. Zij bestaan uit één of meer cilinders waarin zich door de werking van de stoom een zuiger heen en weer beweegt. Deze beweging wordt met een kruk-drijfstang-mechanisme of een...

Lees verder
1950
2023-02-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STOOMMACHINE

v. (-s), machine die met behulp van een zuiger en toevoer van stoom drijfkracht ontwikkelt.

1949
2023-02-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Stoommachine

stoomwerktuig dienende om door middel van in stoom opgehoopte energie, arbeidsvermogen van beweging te leveren. Men onderscheidt hierbij de S. in engere zin of zuiger-S. en de stoomturbine. Bij de zuiger-S. kan het arbeidsvermogen op twee manieren worden overgebracht, nl. indirect of direct. Bij de indirecte methode wordt via een riemoverbrenging h...

Lees verder
1947
2023-02-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stoommachine

is een krachtwerktuig, dat de energie, verkregen door het verbranden van brandstof, door middel van het stoomproces omzet in mechanisch arbeidsvermogen. Het stoomproces verloopt in het algemeen in vier afzonderlijke werktuigen, de stoomketel, de stoommachine, de condensor en de voedingpomp, die tezamen door pijpleidingen zijn verenigd tot ee...

Lees verder
1937
2023-02-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stoommachine

v. stoommachines (machine, door middel v. stoom in werking gebracht).

1933
2023-02-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Stoommachine

machine, dienende o/d energie v. stoom om te zetten in mechanisch arbeidsvermogen, waartoe de stoom wordt geleid i/e cylinder, waarvan de zuigerstang is verbonden a/e krukas. Door den druk v/d stoom o/d zuiger schiet de zuigerstang uit en deelt haar beweging mede a/d krukas v/h vliegwiel, dat daardoor draait. De snelheid wordt geregeld d/d regulate...

Lees verder
1933
2023-02-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stoommachine

Machine, door stoom aangedreven, met het doel kracht of beweging op te wekken. De s., zooals deze tegenwoordig gebruikt wordt, is in twee groepen te onderscheiden: de roteerende s. (➝ Stoomturbine) en de zuigermachine, waaronder de gewone s. verstaan wordt. Hierbij wordt de zuiger in een cylinder heen en weer bewogen en deze rechtlijnige beweging w...

Lees verder
1930
2023-02-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

stoommachine

('sto:m) v. (-s) machine door stoom in werking gebracht: bij de ➝ eolusbal is het grondprincipe van de al in toepassing gebracht. Enc. Een stoommachine werkt als volgt. De stoom uit de ketel treedt binnen, komt in de stoomkast onder de zuiger en drijft deze naar boven, waardoor de kruk in beweging komt en de as met het vliegwiel begint te draa...

Lees verder
1928
2023-02-01
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Stoommachine

Als wij deze Encyclopedie 40 jaar geleden hadden uitgegeven, zouden wij aan deze machine, ook al wordt er op school daarover veel geleerd, nog een grote plaats hebben moeten inruimen. Want toen was de stoommachine de machine, die niet alleen wat fabrieken enz., maar feitelijk de hele maatschappij aan den gang hield. De stoommachine als door een won...

Lees verder
1916
2023-02-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stoommachine

Stoommachine - De eerste praktisch bruikbare s. was de atmospherische machine van Newcomen, die in het begin der 18de eeuw in Engeland in talrijke mijnen werd gebruikt voor het opvoeren van water en die vervaardigd werd volgens de denkbeelden van Papin, die als de eigenlijke uitvinder van de s. moet worden beschouwd. De stoom wordt hier slechts geb...

Lees verder
1908
2023-02-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Stoommachine

Hieronder verstaat men een werktuig waarin arbeid verricht wordt door de spanning van dampen, waarin door warmte arbeidsvermogen opgehoopt is. Ofschoon men in het algemeen waterdamp gebruikt, heeft men ook werktuigen gebouwd waarin andere dampen, als b.v. van zwaveligzuur, arbeid verrichten. Gewoonlijk beperkt men het begrip stoommachine tot die wa...

Lees verder
1898
2023-02-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stoommachine

Stoommachine - v. (-s), machine waarbij stoom als beweegkracht dient; ...MANTEL, m. (-a), metalen mantel om den stoomcilinder, waarbij telkens versche stoom ingelaten wordt om den stoomcilinder op warmte te houden; ...METER, m. (-s), toestel tot het aangeven van de stoomspanning, manometer; ...MOLEN, m. (-s), molen met stoomvermogen.

Lees verder