Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gepubliceerd op 03-12-2020

sociale verzekering

betekenis & definitie

het geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee beoogd wordt aan bepaalde leden van de bevolking in bepaalde omstandigheden recht te geven op vergoeding van gederfd inkomen, of wel aanvullend inkomen, of wel op andere hulp. De voor deze vergoeding benodigde geldmiddelen worden mede door de bevolking bijeengebracht door betaling van premie.

Meestal draagt de sociale verzekering een verplicht karakter: iedereen moet verzekerd zijn. De uitvoering van de sociale verzekering is in handen van organen die worden bestuurd door evenveel vertegenwoordigers van werknemersals van werkgeversorganisaties; de bedrijfsverenigingen, de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank. De voornaamste sociale verzekeringswetten zijn: Algemene Ouderdomswet (zie AOW), Algemene Weduwen- en Wezenwet (zie AWW), Kinderbijslagwet, de Werkloosheidswet, Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (zie WAO), Ziektewet, Ziekenfondswet.