Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Afbetaling

betekenis & definitie

Bij koop op afbetaling wordt het goed direct geleverd, maar de prijs wordt - afgezien van een eerste aanbetaling - in termijnen afbetaald. Vaak wordt overeengekomen dat de hele afbetalingsschuld direct opeisbaar wordt als de koper in gebreke blijft om zijn termijnschuld op tijd te betalen.

Bij koop op afbetaling wordt de koper na levering onmiddellijk eigenaar. Bij huurkoop, een overeenkomst die zeer veel op een koop op afbetaling lijkt, wordt de koper eerst eigenaar als de laatste termijn is voldaan.