Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Vetweiden

betekenis & definitie

Op de weide vet laten worden. Weiland op kleigrond levert zeer voedzaam gras, waarvan de koeien, die er op weiden, spoedig vet worden, zonder eenig bijvoer.

Vetweiders zijn koeien, die voor slachtdier bestemd zijn en die men in den zomer op zulk een weide laat grazen.Bij de oesterteelt spreekt men ook van vetweiden, wanneer men de oesters des zomers uitzaait op zoetwaterbanken. Des winters zijn ze dan vet.