Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Veenschap (rechten)

betekenis & definitie

Instelling, welke vervening beoogt. Volgens de Grondwet kunnen Prov.

Staten een veenschap oprichten, ter verzekering van de nakoming der voorwaarden in de vergunning tot vervening. In den regel richten een aantal personen een veenschap op en de Prov. Staten hebben alleen het toezicht op de vervulling der voorwaarden. Terwijl men bij hooge verveningen van een veenschap spreekt, gebruikt men voor lage verveningen (baggeren) meestal het woord veenpolder.