Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Pelzijde

betekenis & definitie

Zijden draad van een bepaalde dikte. De dikte der draden van de cocons der zijderupsen is niet voor elk tonnetje dezelfde.

Soms neemt zelfs de draad van denzelfden cocon naar binnen in dikte af. Bij het afhaspelen worden de draden naar de dikte gesorteerd en pelzijde is de dikste maat. Van pelzijde maakt men halfzijden stoffen. Het woord pel is afgeleid van het Latijnsche woord pilus: haar.