Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Netvlies (ontleedkunde)

betekenis & definitie

De binnenste bekleeding van den oogbal, een zeer teer vlies, dat uit een menigte zenuwdraden bestaat, wier uiteinden een staaf of kegelvormige gedaante hebben en die vooral in het midden van het netvlies dicht op elkander staan en daar de zgn. gele vlek vormen. Het netvlies is gevoelig voor licht, vangt de lichtindrukken op.

De zenuwen geleiden de prikkels naar de hersenen. Aldus wordt het licht waargenomen.