Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

IJzerkies

betekenis & definitie

Pyriet, FeS2,een goudglanzende, zeer harde, kristallijne stof, die men in steenkolen aantreft en verder in klei en zand (goudzand). In vochtige lucht laat ijzerkies de helft van zijn zwavel los en gaat over in zwavelzuur en zwavelijzer.

Dit neemt zuurstof op en gaat over in ijzervitriool, waarbij zooveel warmte vrij komt, dat soms de steenkool ontbrandt.