Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Hagepreek

betekenis & definitie

De eerste openlijke verkondiging van de leer der Hervorming in de Nederlanden; de bijeenkomsten hadden plaats onder den blooten hemel. Haag heeft hier de beteekenis van veld of de geringschattende betéekenis van heimelijk of onwettig.

Thans verstaat men onder een hagepreek de preek van een predikant zonder gemeente. Zie haagspel.