Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Faktorij

betekenis & definitie

Het woord is ontleend aan het verouderde Fransche woord factorie: kantoor. Deze naam voerden vroeger de kantoren der O.I.

Compagnie. De belangrijkste faktorij op Java werd door een fort beschermd en daaruit heeft zich Batavia ontwikkeld.Daar de Nederlandsche Handels-Maatschappij als de opvolgster der Compagnie wordt beschouwd, noemt men haar kantoren in Indië ook faktorijen. Ook de Kon. Paketvaart heeft faktorijen.

Een graanfaktor is iemand, die zich belast met de bewaring en het verschieten (omscheppen tegen bederf) van granen.