Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Eenhoorn

betekenis & definitie

Bijbelsch woord, voorkomend onder Job 39 :12—15 : „Sal den eenhoorn U willen dienen, so sult gij den eenhoorn met sijn touw aan de boomen binden en sal hij de leeghten achter U eggen.” In de Leidsche Vertaling werd het woord juister door woudos (oeros) weergegeven. De eenhoorn is een fabelachtig dier, dat wordt voorgesteld als een wit paard met een gedraaiden hoorn op het voorhoofd.

De eenhoorn zou alleen door een maagd gevangen kunnen worden. Reeds op de Assyrische en Perzische gedenkteekens komen afbeeldingen van den eenhoorn voor. Voorts noemde men den narwal wel eenhoorn, wegens den langen stoottand van dezen visch. De verpoederde tand gold als een geneesmiddel tegen vallende ziekte.In de wapenkunde is de eenhoorn een paard met een geitenbaard, gespleten hoeven en een leeuwenstaart. De stad Hoorn voert een eenhoorn in haar wapen. De eenhoorn, die als wapen het achterschip van de Royal Charles (het admiraalschip der Engelschen, dat de Hollanders op den tocht naar Chattam buitmaakten) sierde, wordt nu bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam en draagt als onderschrift: Dieu et mon Droit.

Apotheken hebben dikwijls den eenhoorn als uithangteeken en verder is eenhoorn een geslachtsnaam.