Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bergrede

betekenis & definitie

De naam van de verheven toespraak, die, volgens het Evangelie van Mattheus, Jezus heeft gehouden op een heuvel in Palestina, omringd door een talrijke volksmenigte (Mattheus V—VII) en weergegeven in Lucas 6 : 17—49). Deze rede wordt beschouwd als een korte inhoud van het geloof der oude Christenen : de grondslag van het Christendom.

Er komen zaligsprekingen in voor, die aan den toonzetter Cesar Frank den stof leverden voor zijn muziekstuk ,,Les Béatitudes”: Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der Hemelen. Zalig zijn de zachtzinnigen, want zij zullen het aardrijk erven.