Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bakzeil (zeilen)

betekenis & definitie

Een zeil staat bak, als de schoot aan de loefzijde van het schip vast staat en de wind dus van den verkeerden kant in het zeil valt, waardoor de vaart vermindert. Men haalt een zeil bak, wanneer men met een zeilschip wil bijdraaien, d.w.z. wanneer men met hulp van de zeilen het schip wil doen stilliggen b.v. om een sloep te strijken, een loods over te nemen of af te geven.

Het zeil bak halen of bakzeilhalen heeft in figuurlijken zin óók de beteekenis van bijdraaien.