Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Gebeurtenis

betekenis & definitie

Wordt in het algemeen beschouwd als een verandering, gewoonlijk van korte duur, in de kwaliteiten of relaties (bijvoorbeeld ruimtelijke relaties) van een zaak. De problemen rond gebeurtenissen betreffen vaak de vraag welke relatie ze hebben met andere zaken, bijvoorbeeld objecten, particularia (zie universalia), individuen, universalia, feiten, standen van zaken, proposities (zie zinnen), veranderingen, handelingen.

Kunnen gebeurtenissen bij een van deze worden ondergebracht? Of zijn ze van radicaal andere aard? Zijn sommige gebeurtenissen wederkerend (bijvoorbeeld ‘jaarlijkse gebeurtenissen’?) en andere uniek, sommige instantaan en andere durend, sommige mentaal en andere fysiek? Een belangrijke dubbelzinnigheid is dat ‘gebeurtenis’ vaak ‘soort gebeurtenis’ betekent. Hoe moeten we gebeurtenissen individueren (d.w.z. uitmaken wat tot een gebeurtenis behoort en wat tot een andere)? Zijn gebeurtenissen altijd dateerbaar? Een moord is vermoedelijk een gebeurtenis, maar als ik iemand vermoord met langzaam werkend vergif, vindt de moord dan plaats wanneer ik het vergif toedien of wanneer het slachtoffer, misschien jaren later, sterft? En kunnen gebeurtenissen zich bewegen of veranderen?

R. Chisholm ‘States of affaires again’, en D. Davidson, ‘Eternal versus ephemeral events’, Nous, 1970. (Gebeurtenissen, proposities, particularia. Verdere verwijzingen bij Davidson.)
Z. Vendler, ‘Causal relations’, Journal ofPhilosophy, 1967, pp. 707-708. (Gebeurtenissen en feiten.)
D. Davidson, ‘Mental events’, in L. Foster en J.W. Swanson (red.), Experience and Theory, 1970, herdrukt in Davidsons Essays onActions and Events, 1980.