Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Analogieredenering

betekenis & definitie

Analogie is van oorsprong een wiskundig begrip en heeft betrekking op een vergelijking van twee relaties: zoals A zich verhoudt tot B, zo verhoudt c zich tot D . De bewijskracht van een analogieredenering is betrekkelijk zwak, omdat in de keuze van de relata A en B reeds wordt verondersteld wat men door middel van de analogie over de relatie tussen c en D wil aantonen. Het merendeel van de theorieën over de verhouding tussen lichaam en geest bevat analogieën, zoals bij René Descartes, die deze verhouding vergelijkt met die tussen een schip en de loods. Zie ook antropologie,geest (filosofie van de).

P. Vroon en D. Draaisma, De mens als metafoor, 1985.