Gepubliceerd op 12-01-2017

blok

betekenis & definitie

Een blok is de leerstof die Wizwijs per vier weken aanbiedt. In jaargroep 1 en 2 bestaat een blok uit een blokoverzicht, acht activiteitenkaarten en gemiddeld twee kopieerbladen. In de jaargroepen 3 tot en met 5 bestaat een blok uit een blokoverzicht, een werkboek met veertien lessen en een spel, een oefenboek met negentien lessen en een spel en ten slotte twee toetsen (waarvan één herhalingstoets). Vanaf groep 6 komt er een oefenboek-plus bij voor de snellere rekenaars.

< >