Uëlle betekenis & definitie

Uëlle of Welle is de naam van eene aanzienlijke rivier in Centraal-Afrika. Zij werd den 19den Maart 1870 door Schweinfurth ontdekt en bevindt zich ten noorden van Moensa in het Monboettoeland op 3°40' N. B. en 28°10' O. L. van Greenwich, alwaar genoemde reiziger haar overschreed. Zij ontstaat uit twee rivieren, de Kibali en de Gadda, welke van de Blaauwe Bergen afdalen.

Op de plek, waar Scheinfurth haar aantrof, was zij ongeveer 250 Ned. el breed en 4 tot 4½ Ned. el diep; zij kronkelde er in eene westelijke rigting voorwaarts tusschen alluviale oevers ter hoogte van 7 Ned. el. Het water der rivier begint in April te wassen, en zij vertoont zich daarna als een waterrijke, krachtige bergstroom. Volgens Schweinfurth vormt zij den bovenloop van de Sjari, welke zich uitstort in het Tsadmeer, maar Stanley houdt haar voor den bovenloop der Aroewimi, welke zich met de Congo vereenigt.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018