Cabat betekenis & definitie

Nicolas Louis Cabat, een Fransch landschapschilder, werd geboren te Parijs den 24sten December 1812, genoot zijne opleiding in het atelier van Camille Flers en bepaalde zich vervolgens tot eene ijverige studie der natuur, welke meer realistisch dan dichterlijk door hem wordt opgevat. Zijne doeken onderscheiden zich trouwens door frischheid en kracht. Hij deed onderscheidene reizen in het zuiden van Frankrijk en in Italië, en zijne tafereelen zijn grootendeels aan die gewesten ontleend.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018