Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Stelselmatige observatie

betekenis & definitie

Bij het stelselmatig observeren houden opsporingsambtenaren de gedragingen van de verdachte in de gaten. De officier van justitie kan bij een strafbaar feit bevelen tot stelselmatige observatie van de verdachte indien hij dit noodzakelijk acht voor het onderzoek.

Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij worden aangemerkt als verdachte ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. In een dergelijk geval heeft de officier van justitie de bevoegdheid om de verdachte te vervolgen wegens het plegen van een strafbaar feit. Indien de officier van justitie echter van mening is dat hij onvoldoende informatie heeft weten te verschaffen om de verdachte veroordeeld te krijgen, kan hij zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden aanwenden. De bijzondere opsporingsbevoegdheden staan geregeld vanaf artikel 126g van het Wetboek van Strafvordering en verder. Bij het stelselmatig observeren kan zelfs gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen, zolang er geen vertrouwelijke informatie wordt opgenomen. Mocht de officier van justitie van mening zijn dat hij na het stelselmatig observeren voldoende belastende informatie heeft verzameld, kan hij overgaan tot vervolgen.