Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 11-08-2013

2013-08-11

Medebewind

betekenis & definitie

Medebewind houdt in dat de landelijke politiek meebeslist bij een decentraal bestuursorgaan, zoals de gemeente.

De landelijke politiek bepaalt in beginsel over de regels die zullen gelden in Nederland. Uiteraard bestaan hier verscheidene uitzonderingen op. De uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de decentrale overheden. Bij de decentrale overheden moet er worden gedacht aan de provincies en de gemeenten. De gemeenten werken over het algemeen autonoom, dit wil zeggen dat zij hun eigen taken en bevoegdheden hebben om binnen de grenzen van de gemeente beleid te maken. De autonome bevoegdheden van de gemeente hebben echter zo hun grenzen. Zo mag de gemeente bepalen wanneer zij ingrijpt bij criminele activiteiten binnen de gemeente, maar dient zij tegelijkertijd de landelijke regelgeving in acht te nemen. Mocht blijken dat een gemeente de landelijke regelgeving onvoldoende nakomt, dan kan zij door de landelijke overheid worden verplicht het gebrek te herstellen. Dit laatste is kenmerkend voor medebewind, waarbij de landelijke politiek meekijkt met de lokale politiek.