Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-05-2013

2013-05-26

Loondoorbetalingsverplichting

betekenis & definitie

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat een werkgever (een deel van) het loon aan de werknemer blijft betalen indien die korter dan twee jaren ziek is.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komen partijen in beginsel een arbeidsovereenkomst overeen zoals staat omschreven in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. In de arbeidsovereenkomst staan verscheidene verplichtingen voor zowel de werknemer als de werkgever omschreven. Gedurende een arbeidsovereenkomst kunnen er zich echter omstandigheden voordoen waardoor de werknemer zijn werkzaamheden niet of niet geheel kan uitvoeren. Zo zal bijvoorbeeld een zieke werknemer in beginsel niet is staat zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Indien de werknemer daadwerkelijk geen arbeid kan verrichten, betekent dit niet dat de werkgever het loon niet hoeft uit te betalen. Gelet op artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft de werknemer gedurende twee jaren het recht op minimaal 70% van het loon zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de werknemer gedurende de ziekteperiode echter wel te voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Deze re-integratieverplichtingen gelden ook voor de werkgever.