Blote rechtsfeiten betekenis & definitie

Blote rechtsfeiten zijn verbintenisrechtelijke handelingen die in beginsel ontstaan zonder menselijke handeling.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. De voornoemde handelingen zijn er daadwerkelijk op gericht een rechtsgevolg te veroorzaken, namelijk een overeenkomst. In het recht zijn er echter bepaalde feitelijke handelingen die in beginsel ontstaan zonder menselijke handelingen, de zogenaamde blote rechtsfeiten. Bij blote rechtsfeiten moet er onder andere worden gedacht aan bijvoorbeeld het overlijden of de takken van een boom die over de schutting hangen. Hoewel mensen hier invloed op kunnen uitoefenen, gebeurt dit over het algemeen niet.

Laatst bijgewerkt 03-12-2013