Assurantie-eigen risico betekenis & definitie

Assurantie-eigen risico is het door verzekaraars gehanteerde begrip, waarmee aangeduid wordt de eerst voor rekening van de eigenaar van het vastgoedobject komende kosten, ontstaan ten gevolge van herstel van opgetreden schade, tot een gelimiteerde bedrag per soort calamiteit en per gebeurtenis, waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt, waarna pas de meerdere, met het herstel gemoeide kosten in aanmerking komen voor (eventuele) vergoeding door de verzekeringsmaatschappij.

Gepubliceerd op 06-02-2018