Wat is de betekenis van Assurantie-eigen risico?

2018
2022-09-28
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Assurantie-eigen risico

Assurantie-eigen risico is het door verzekaraars gehanteerde begrip, waarmee aangeduid wordt de eerst voor rekening van de eigenaar van het vastgoedobject komende kosten, ontstaan ten gevolge van herstel van opgetreden schade, tot een gelimiteerde bedrag per soort calamiteit en per gebeurtenis, waarvoor de afgesloten verzekering dekking bied...

Lees verder