onvoltooid tegenwoordige tijd betekenis & definitie

onvoltooid tegenwoordige tijd - Zelfstandignaamwoord
1. (grammatica) een vorm van de tegenwoordige tijd met behulp waarvan over het algemeen het volgende wordt uitgedrukt:
een handeling die op het moment van spreken bezig is;
een toestand;
een gebeurtenis die in de (zeer) nabije toekomst plaats zal vinden;
een handeling die in het verleden is begonnen en tot op het moment van spreken voortduurt

Synoniemen
o.t.t., presens