Agenda betekenis & definitie

Aldus noemt men een agenda de „punten van behandeling" op de oproeping briefjes voor een vergadering (Lat.: de te behandelen dingen).

Bijv.: „De gemeenteraad zal 14 dezer vergaderen, tot het behandelen van de volgende agenda." Zo zegt men ook: „Dit punt werd van de agenda afgevoerd," oftewel werd niet behandeld. Ook noemt men Agenda's zulke kalenders, waarin men kan aantekenen, wat men op verschillende dagen moet doen.