Prospect betekenis & definitie

Een potentiële klant. De ‘prospect’ vervult een centrale rol binnen de (online) marketing en sales.

Een prospect is een persoon (of bedrijf) die zich in een stadium vóór dat van klant bevindt. Iemand die interesse heeft of zal hebben in een product of dienst van een bedrijf.

Voor de term ‘prospect’ wordt niet overal een even brede (of smalle) definitie gehanteerd en aan het begrip worden soms extra criteria verbonden. Zo wordt in sommige bedrijven pas gesproken van een prospect, nadat er daadwerkelijk contact tussen het bedrijf en de potentiële klant heeft plaatsgevonden.

De prospect vervult een centrale rol binnen de marketing en sales. Marketing en sales zijn immers gericht op de prospect, met als doel zo veel mogelijk prospects naar klant te converteren. Vaak wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen zogenaamde koude en warme prospects, waarmee de mate van (verwachte) interesse wordt uitgedrukt.

Het internet biedt steeds meer mogelijkheden om het digitale pad van (koude) prospects naar klant in kaart te brengen. Online gedrag van mensen wordt gemeten en geanalyseerd, op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De online marketing en sales bevinden zich hiermee in een continu verbeterproces ten opzichte van de prospect: adverteren kan steeds gerichter en bewerken naar klant steeds sterker.

Gepubliceerd op 26-05-2015