Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Anthropologie

betekenis & definitie

Een moeilijk woord, dat letterlijk betekent: kennis van den mens. (Anthropos wil zeggen: mens).

De anthropologie omvat hoofdzakelijk de studie van den mens volgens zijn lichamelijken vorm, b.v. schedelleer, leer van de afstamming enz. De studie, die zich bezig houdt met het onderzoek van het menselijk lichaam in de alleroudste tijden heet praehistorische anthropologie.