Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Maarschalk

betekenis & definitie

[Fr. maréchal, van OFr. mareschal, van Frankisch mariscalcus, van OHDu. marahscalh, van OCerm. marhoz = paard (vgl. Ned. merrie) en skalkoz = knecht] (oorspr.: knecht van paardenstal);

1 hoogste opziener van hofhouding;

2 (mil.) bep. rang bij de opperofficieren.