Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

lasoog

betekenis & definitie

Alleen in Den Haag is de verwensing krijg een lasoog! bekend. Vgl.

Bral e.a. (1998). Soms wordt zij zelfs uitgebreid tot krijg een pestlasoog! Lasogen is een ‘beroepsziekte veroorzaakt door ultraviolette straling’, zegt de Grote van Dale (1992).

De emotionele betekenis van de verwensing duidt op minachting, afkeer, ergernis, teleurstelling enz. en kan weergegeven worden met ‘donder op’. Het element pestversterkt de verwensing als geheel.