kanker betekenis & definitie

De naam van een soort kwaadaardig woekergezwel in het menselijk lichaam is in alle culturen aanleiding geweest tot allerlei eufemistische omschrijvingen en verdoezelingen (bijvoorbeeld hij heeft k (voor kanker). In ons materiaal komen de volgende, dat taboe doorbrekende, verwensingen voor: krijg (toch) de kanker!; krijg de kanker aan je hart!; krijg de kanker achter je hart (dat de dokter er niet bij kan)!; krijg de kanker achter je hartkleppen!; krijg de kanker achter je linker hartklep!; krijg de kanker in je hart(klep)!; krijg de kanker achter je oren!; krijg de kanker waar de dokter niet bij kan komen!; krijg de kanker en sterf een langzame pijnlijke dood!; krijg de kanker en val dood in je grafkist, dan kom ik je de volgende week even opzoeken!; krijg de kanker injefucking lichaam!; krijg de kanker op je lip!; loop naar de kanker! In Voorschoten kent men de verwensing krijg de kanker!, maar wie het slachtoffer is van die verwensing geeft als antwoord heb je terug van aids! In Leiden noteerde ik uit het verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer de regel (krijg) de kanker enzovoorts. Naar de functie van deze verwensingen met kanker hoeven wij niet lang te gissen. Zij drukken met een duizelingwekkende forte nietsontziende woede, haat, afkeer, walging e.d. uit en kunnen weergegeven worden met ‘sterf, val dood’.

Een versterking van al deze gevoelens vinden wij in krijg de janrattenkanker!, die wij alleen voor Gouda optekenden.Samenstellingen waarin kanker- als versterkend eerste element optreedt, zijn krijg de kankerteringtyfus! en krijg de kankertyfusteringpokkenpest! In de verwensingsformule krijg de ... -kanker! of ze kunnen (voor mijn part) de ... -kanker krijgen! komen de volgende samenstellingen voor: blaaskanker, blafkanker, bloedkanker, bombardementskanker, botkanker, c-kanker, eierkanker, flikkerkanker, gadsmeerkanker, graßanker, hartklepkanker, herpesteringkanker, hoerenkanker, jankanker, keelkanker, klarinetkanker, knok, kutkanker, lulkanker, pokkenhoerenkanker, pokkenkanker, rattenkanker, reetsmeerkanker, rotkanker, syfiliskankerschijt, teelbalverkankering en teringkanker. Ook als eerste lid komt kanker- voor. Zo bijvoorbeeld in krijg de kankerebola! zie hartklep, klarinettyfus.