Synoniemen van Kanker

2020-01-27

kanker

Het begrip kanker heeft 7 verschillende betekenissen: 1) aantasting van steen of beton door verwering, bederf of rotting, bijvoorbeeld witte zoutuitslag op een gemetselde muur 2) plantenziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, schimmel of insect en gekenmerkt wordt door de vorming van woekeringen, bijvoorbeeld gallen of plaatselijke verdikkingen van de bast 3) ziekte waarbij cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen, zich door het lichaam verspreiden en gezond weefsel aantasten 4) kwaa...

2020-01-27

Kanker

Kanker is een van de dodelijkste ziekten ter wereld. De helft van alle mannen en een derde van alle vrouwen in Nederland krijgt ooit kanker. Deze ziekte kan ontstaan in bijna alle soorten lichaamscellen. Kanker begint altijd bij een lichaamscel die te snel en ongecontroleerd deelt. Elke dag heeft iedereen meerdere van zulke foute celdelingen. Echter, het immuunsysteem ruimt deze foute cellen op. De opeenstapeling van deze ongecontroleerde cellen noemt men een tumor. Wanneer deze tumor buiten zij...

2020-01-27

Kanker

Kanker is een woekervormsel op een of ander ligchaamsdeel, zich voedend ten koste der weefsels, waarin hij ontstaat. Hij vernietigt er de oorspronkelijke weefsels en vormt andere, welke in het gezonde ligchaam niet aanwezig zijn. Men heeft goedaardige soorten van gezwellen of woekeringen, die door branden of uitsnijden voor goed verwijderd kunnen worden, maar ook kwaadaardige, die na de verwijdering op dezelfde plaats of elders terugkeeren. Tot deze laatste behoort de kanker. De kankergezwellen...

2020-01-27

kanker

De naam van een soort kwaadaardig woekergezwel in het menselijk lichaam is in alle culturen aanleiding geweest tot allerlei eufemistische omschrijvingen en verdoezelingen (bijvoorbeeld hij heeft k (voor kanker). In ons materiaal komen de volgende, dat taboe doorbrekende, verwensingen voor: krijg (toch) de kanker!; krijg de kanker aan je hart!; krijg de kanker achter je hart (dat de dokter er niet bij kan)!; krijg de kanker achter je hartkleppen!; krijg de kanker achter je...

2020-01-27

Kanker

KANKER, m. een kwaadaardig woekergezwel dat zich spoedig uitbreidt en snel tot ontbinding en verettering overgaat: kanker is nieuwvorming in de normale weefseldeelen die daardoor vernield worden; kanker is nog altijd ongeneeslijk; iem. van kanker opereeren; kanker uitsnijden; — (fig.) een moreel kwaad dat voortwoekert en om zich grijpt, vaak ongeneeslijk blijkt: jenever is een kanker voor de lagere volksklassen; — woekering aan planten of boomen; — iem. die kankert.

2020-01-27

kanker

makke met een kanker, 35 cent.

2020-01-27

Kanker

Behoort tot de kwaadaardige gezwellen, die den drager er van na korter of langer tijd onherroepelijk ten grave voeren, als men er niets aan doet. Spontane genezing van kanker komt niet voor. Niet alle vormen van kanker zijn even kwaadaardig; bij iemand van jeugdigen leeftijd is een kankergezwel meestal zeer kwaadaardig, het groeit snel en verspreidt zich snel door ’t geheele lichaam. Het meest komt kanker voor na iemands 45e jaar. Bij bejaarde personen zien we soms kankergezwellen, die ze...

2020-01-27

Kanker

zie ook K: 1. als voorvoegsel wordt kanker-gebruikt ter intensivering en in pejoratieve zin, om uit te drukken dat iets of iemand vervelend of heel slecht is. Vooral gangbaar in jongeren taal. Zo bestaat er een vrij racistisch scheldwoord voor een kleurling: kankeraap. Kankerboeris een scheldwoord voor een supporter van Feyenoord (ook gewoon boer van Zuidgenoemd), en zo kunnen er nog ontelbare andere invectieven gevormd worden. Geef ik me daar even een kankertrap onder zijn reet. (A. Moonen: Om...

2020-01-27

Kanker

Kanker, - carcinoma. Oorspronkelijk is de naam carcinoma door Galenus ingevoerd voor harde gezwellen der vrouwelijke borst, waarbij de uitgezette bloedvaten, die blauw door de huid heenschemeren, min of meer gelijkenis met pooten van een kreeft vertoonen. In het Duitsch heet kanker nog „Krebs”, in het Grieksch is kreeft karkinos. Later is de naam op allerlei gezwellen toegepast, ook op zulke, die met de eigenlijke k. absoluut niet te maken hebben. Tegenwoordig noemt men k. een boosaardig, ep...

2020-01-27

kanker

Ziekte waarbij lichaamscellen veel te hard in aantal groeien en zo schade aanrichten op een plaats waar die groei niet de bedoeling is. Vaak ontstaat dan een kankergezwel (kwaadaardig gezwel, tumor). De kankercellen kunnen buiten het orgaan waar ze vandaan komen doorgroeien tot in weefsel eromheen. Langs de bloedvaten en lymfebanen kunnen ze overal in het lichaam terechtkomen (uitzaaiingen). Kanker kan door van alles komen, vaak door verschillende dingen tegelijk, zoals roken, een virus, een gi...

2020-01-27

kanker

kanker - zelfstandig naamwoord uitspraak: kan-ker 1. ernstige, vaak dodelijke ziekte ♢ mijn oma heeft kanker Zelfstandig naamwoord: kan-ker de kanker

2020-01-27

Kanker

Kwaadaardig woekerend gezwel van epitheel-weefsel (huid, slijmvlies, klieren) met uitgezaaide dochtergezwellen (metastasen) die de betreffende organen verwoesten.

2020-01-27

Kanker

1° (geneesk.) ➝ Carcinoma. 2° (Landb.) Kankerziekte (Nectria galligena) is een der meest gevreesde kwalen van ooftboomen, vooral appels. De zwam veroorzaakt op scheuten, twijgen en jonge takjes ingezonken vlekken, waardoor deze organen al tijdens den winter of in den voorzomer afsterven (topkanker). Op den stam en de dikkere takken merkt men eerst een inzinken van den bast op, gevolgd door de vorming van wondweefsel. Bestrijding: kankerwonden uitsnijden en insmeren met zwarte teer, of...

2020-01-27

kanker

kanker - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een aandoening die gekenmerkt wordt door het ongecontroleerd vermenigvuldigen van cellen Eén druppel bloed kan genoeg zijn om kanker vast te stellen. 2. voortwoekerend kwaad zoals bijv. betonkanker, muurkanker 3. (biologie) ziekte bij dieren, planten of bomen bijv. hoefkanker, aardappelkanker of boomkanker kanker - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van...

2017-06-21

Jan kanker

oorspr. door soldaten gebruikt ter intensivering. Bijv. we zweten ons de jankanker ‘we zweten verschrikkelijk’. Van daaruit verder verspreid in de volkstaal. Die enge man, die violist, die door iedereen wordt gemeden als de jan kanker... (Marcus Heeresma: Waarde Landgenoten, 1983) ... als de ruit knapte kon je wel gaan wieberen, dat maakt zo’n Jan Kankerherrie dat de hele buurt wakker wordt. (Haring Arie: De Sarkast, 1989)

2017-02-23

stagering van kanker

Verder onderzoek nadat de dokter al kanker heeft gezien om te kijken hoe erg die kanker is (uitspraak: staa-ZJEE-ring…). De dokter kan dan beslissen welke behandeling de beste is. Dat kan alleen als duidelijk is hoe groot het kankergezwel (tumor) is, of hij de omliggende weefsels in groeit (kwaadaardig is) en of hij zich al zichtbaar naar andere delen van het lichaam heeft verspreid (uitzaaiing). Stagering is heel belangrijk om te weten of genezing mogelijk is. Ook stadiëring.

2019-07-10
2019-09-20

cancroïed

o. verhoornde kanker van de huid. [2 kanker.

2018-08-17

ongeneeslijke ziekte

kanker of aids. Vroeger kon de term op eender welke zware ziekte slaan. Omdat rond twintigste-eeuwse ziekten zoals kanker en aids nog een groot taboe hangt (dood en schaamte), kiest men voor een zo vaag mogelijke aanduiding. Zie ook: k* en slepende* ziekte. Het gaat om de laatste in een serie pogingen een effectief entmiddel te vinden tegen de ongeneeslijke ziekte die dagelijks meer dan 16 duizend nieuwe slachtoffers besmet. Wereldwijd werken wetenschappers nu aan ruim 25 soorten vaccins. ...

2018-11-15

Carcinophobie

Carcinophobie - angst kanker te hebben of kanker te zullen krijgen.