Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Gepubliceerd op 07-11-2022

Samenhang

betekenis & definitie

Samenhang. Twee of meer parlementaire initiatieven die over hetzelfde onderwerp gaan, kunnen in samenhang worden behandeld. Ze komen dan als één agendapunt aan bod in een commissie of in de plenaire vergadering.

Een van de voorstellen wordt dan uitgekozen om te worden besproken als basis. Elementen uit het andere voorstel kunnen worden verwerkt in dat eerste voorstel met amendementen.

Als een ontwerp van decreet in samenhang wordt besproken met een voorstel van decreet, dan wordt het ontwerp als basis genomen. De indieners van het voorstel van decreet kunnen amendementen indienen op het ontwerp De commissie stemt niet over het voorstel van decreet. Neemt de commissie het ontwerp van decreet aan, dan is het voorstel van decreet verworpen. als twee of meer voorstellen van decreet samen worden besproken, dan beslist de commissie zelf welk voorstel de basis voor de bespreking is.

Een voorstel van resolutie kan samen met een ander voorstel van resolutie, voorstel van decreet of ontwerp van decreet worden behandeld. In de laatste twee gevallen wordt apart gestemd over het voorstel van resolutie.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.