Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Maximale reisperiode

betekenis & definitie

Wanneer men gaat reizen, is de maximale reisperiode de periode waarin men verzekerd is. Reist men na deze periode nog door, dan is de eventuele reisverzekering die men heeft afgesloten niet meer van kracht.

De meeste mensen sluiten in hun leven wel een keer een reisverzekering af. Hierbij moet men over het algemeen kiezen tussen een kortlopende of een doorlopende reisverzekering. In geval van een doorlopende reisverzekering, betaald men een maandelijkse premie en is men het hele jaar verzekerd. Er is dan echter wel sprake van een maximale reisperiode. Dit houdt in dat, ongeacht het feit dat men het hele jaar door betaald aan een reisverzekering, deze verzekering op een gegeven moment niet meer van kracht is wanneer men voor langere tijd in het buitenland verblijft. Doorgaans wordt door verzekeraars een maximale reisperiode van 60 dagen aangehouden. Dit kan echter per verzekeraar verschillen. Andere maximale reisperiodes die worden gehanteerd zijn bijvoorbeeld 90, 120 of 180 dagen. Een maximale reisperiode is alleen van toepassing voor een doorlopende reisverzekering. Een kortlopende reisverzekering kent geen maximale reisperiode, deze variant heeft namelijk als doel om voor een bepaalde periode geldig te zijn. Bij een kortlopende reisverzekering sluit men een verzekering af met een vooraf vastgesteld aantal dagen.

Indien men een doorlopende reisverzekering heeft en men van plan is om voor een langere periode naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld om rond te reizen of voor een stage, is er een grote kans dat men de maximale reisperiode overschrijdt. Als alternatief kan men een speciale reisverzekering afsluiten met een langere maximale reisperiode, of bij de zorgverzekeraar vragen of het mogelijk is om de maximale reisperiode te verlengen. Dit is echter niet bij alle zorgverzekeraars mogelijk.