Verkooptraining

Verkooptraining begrippen omschreven

Gepubliceerd op 24-03-2016

2016-03-24

Tendermanagement

betekenis & definitie

Tendermanagement is het beleid dat wordt gevoerd om bij aanbestedingen, vaak van (semi-)overheidsinstanties, ervoor te zorgen dat men als onderneming de hoogste kans heeft om een opdracht binnen te halen.

In het bedrijfsleven moeten voor veel opdrachten zogenaamde aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd. Dit houdt in dat verschillende bedrijven of ondernemingen de kans krijgen om te laten zien waarom juist zij een bepaalde opdracht zouden moeten uitvoeren. Dit soort procedures kunnen in allerlei vakgebieden plaatsvinden, maar meestal gaat het om opdrachten van semi-overheidsinstanties. Tendermanagement speelt in deze procedure een belangrijke rol. Dit is namelijk het beleid of de strategie die men kiest om een opdracht binnen te halen en zichzelf als onderneming of organisatie als het ware te verkopen. Diegene die de opdracht, en daarmee de aanbesteding, uitvaardigt, is hierin de koper.

Wat tendermanagement precies omhelst, verschilt per klant en per opdracht. Er zijn echter een aantal zaken die altijd van belang zijn. Men dient bijvoorbeeld bij tendermanagement als eerste goed in kaart te brengen wat de precieze wensen van de koper zijn en op welke manier men denkt aan deze wensen te kunnen voldoen. Daarnaast is het van belang om een goede relatie te onderhouden met de potentiële koper. Hiermee laat men zien dat men de aangewezen partij is om een bepaalde opdracht uit te voeren. Ten slotte is het erg belangrijk om bij het tendermanagement een goede doordachte strategie uit te zetten, waarbij men zo goed als kan de kansen en eventuele bedreigingen tegen elkaar afweegt, bijvoorbeeld in een SWOT-analyse.