Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

IRR

betekenis & definitie

IRR staat voor internal rate of return, vrij vertaald het interne rendement, is een maatstaf in de bedrijfsvoering die aangeeft hoeveel een project of een investering in een bepaalde periode zal groeien.

IRR wordt in de bedrijfsvoering gebruikt om te achterhalen hoeveel rendement of winst men kan behalen met een bepaald project. IRR wordt vaak berekend om binnen de bedrijfsvoering een keuze te maken tussen verschillende alternatieven. Het is vervolgen gebruikelijk dat men een keuze maakt voor het alternatief met de hoogste IRR, oftewel het alternatief dat het meeste oplevert.

Bij het berekenen van de IRR, is het gebruikelijk om rekening te houden met verschillende factoren. Hierbij kan men denken aan de kasstroom van een project of onderneming tijdens een bepaalde periode, het totale bedrag aan investeringen en de tijd die men bereid is om te wachten op rendement of winst.