Repressief betekenis & definitie

Repressief - bn. repressieve (beteugelings-) maatregelen; — repressief stelsel van geldelijke verantwoording, wat de minister verevent (in tegenstelling met preventief stelsel, wat de Algemeene Rekenkamer nagaat).