Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Puik

betekenis & definitie

Puik hangt samen met een niet meer voorkomend werkwoord puiken: uitlezen, uitkiezen. Het betekent: uitgelezen, uitstekende koopwaar.

De beste vis heette: het puikje van de vismarkt. In het bijzonder echter bezigde men het voor de allerbeste kwaliteit laken. In 1550 schrijft Aert van der Goes ‘dat alle de lakenen die binnen den lande van Hollant gemaeckt worden, alle grove lakene zijn, behalve de puycken binnen Delft gemaeckt’. Dit Delftse laken heette dus puyck. In samenstellingen als puikbest kreeg het woord zijn algemene betekenis van: het beste in zijn soort. Men gebruikt het thans voornamelijk van aardappelen.