Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 26-06-2020

Séctio

betekenis & definitie

(Lat.), snede. S. alta (altus, hoog), hoge steensnede; verwijdering van blaasstenen door een snede boven de schaambeensvereniging; syn.

Epicystotomie. S. anatómica, lijkopening. S. bilateralis (Lat., beiderzijds), zie S. lateralis. S. caesarea, keizersnede (van Caesar wordt verhaald, dat hij na de dood zijner moeder door de keizersnede geboren is; daarom zou hij Caesar zijn genoemd; Plinius geeft een soortgelijke verklaring van de familienaam Caesar: ,,a caeso matris utero”, uit de opengesneden baarmoeder der moeder; syn. laparohysterotomie. S. hypogastrica; = S. alta. S. lateralis (Lat., zijdelings), zijdelingse steensnede; verwijdering van blaasstenen door een snede in de bilnaad, evenwijdig met de opstijgende tak van het schaambeen (meestal het linker); syn. lithotomia urethro-protestatica; een S. lateralis aan weerszijden, voor grote stenen, heet S. bilateralis.

S. legalis (Lat., wettelijk), gerechtelijke lijkopening. S. mediana, snede van Mariano (methodus Mariani naar Mariano Santo, 16e eeuw) ter verwijdering van blaasstenen; blaassnede, steensnede in de middellijn door de bulbus urethrae; syn. S. urethralis. S. perinealis, blaassnede door de bilnaad; zie S. Iateralis, bilateralis en mediana. S. suprapübica, = S. alta.

S. urethralis, = S. mediana. S. vaginalis, vgl. Colpotomie, Elytrotomie. S. ventralis (venter, buik), = S. alta. S. vésico-vaginalis, steensnede bij vrouwen van de schede uit; syn. colpocystotomie.