Wat is de betekenis van Sectio?

2017
2021-05-14
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Sectio

Sectio - keizersnede. Afk. van sectio caesarea. Vgl. Eng. slang caesar. ... sinds we hier rondlopen, wordt ons zeker één keer per dag gevraagd of we al een sectio gezien hebben. - Vrij Nederland 27.8.1983 ​

Lees verder
2004
2021-05-14
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

sectio

Medische benaming voor een keizersnede. Dit vreemde woord klinkt niet zo akelig. Meer dan vijftigmaal is die operatie, de sectio ctesarea post mortem, tijdens de onderhavige ziekte in dat gasthuis uitgevoerd. De Vos: Een Vlaamsche jongen. 1881, geciteerd in WNT

Lees verder
1954
2021-05-14
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Sectio

Lat. voor sectie. 1.snede, een bepaalde wijze van opereren, bijv.: —alta, een buikoperatie van de blaas. —caesarea, keizersnede, zie aldaar; 2.een afgesneden stuk in het bijzonder een heel dunne plek zoals voor microscopisch onderzoek gemaakt wordt in een microtoom (zie ook coupe); 3.obductie, autopsie, lijkopening, zie aldaar.

Lees verder
1939
2021-05-14
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Sectio

(Lat. = snede; < secure = snijden). Math. spec. in Sectio Divina = verdeeling in uiterste en middelste reden, gevormd naar aanleiding van Divina Proportione, titel van een werk van Luca Pacioli (1445—1514).

1923
2021-05-14
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Séctio

(Lat.), snede. S. alta (altus, hoog), hoge steensnede; verwijdering van blaasstenen door een snede boven de schaambeensvereniging; syn. Epicystotomie. S. anatómica, lijkopening. S. bilateralis (Lat., beiderzijds), zie S. lateralis. S. caesarea, keizersnede (van Caesar wordt verhaald, dat hij na de dood zijner moeder door de keizersnede gebor...

Lees verder