uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Koelie

betekenis & definitie

gehuurde arbeider, lastdrager, nu in ’t bijzonder een arbeider, genoopt te emigreeren voor diensten op plantages; waarsch. afkomstig van den ras- of kastenaam Koli, in W.-Ind., (verg. slaaf, eig. Slavische krijgsgevangene).

Het wordt ook wel afgeleid van een Eng.-Indisch woord kuli, dat loon of huur beteekent. Toevallig bestaat er ook een Turksch woord Kol en in Tibeth een woord Khol, dat slaaf of bediende beteekent, doch er in geen verband mede schijnt te staan (zie Yule-Burnell, Hobson-Jobson op Cooly).